Mediation echtscheiding

Heeft u mediation bij uw echtscheiding nodig? Kijkt u dan even verder op deze website. GottliebMediation heeft zich onder meer gespecialiseerd in het bieden van mediation bij een echtscheiding. Wanneer uw partner en u uit elkaar gaan, dan kan dit uiteraard op vriendelijke wijze, maar in veel gevallen ontstaan er toch conflicten, bijvoorbeeld over de kinderen, het huis of de auto. U kunt mediation bij uw echtscheiding inzetten om toch samen tot goede afspraken te komen.

GottliebMediation, de bemiddeling bij uw echtscheiding

Voor een professionele bemiddeling bent u aan het juiste adres bij GottliebMediation. Uw echtscheiding zal veel sneller kunnen worden afgerond wanneer de beide partners samen tot goede afspraken kunnen komen en de mediation bij de echtscheiding kan hier zeer goed bij helpen. Wanneer u kiest voor het inzetten van professionele mediation bij uw echtscheiding, dan bent u ervan verzekerd dat er afspraken gemaakt kunnen worden waar zowel u als uw (ex)partner tevreden over kunnen zijn.

Contact

Wilt u de diensten van GottliebMediation bij uw echtscheiding inschakelen? Dat is uiteraard geen probleem. GottliebMediation biedt graag hulp, ondersteuning en vooral hoogwaardige mediation bij uw echtscheiding. Samen komen we zeker tot goede afspraken voor beide partijen. Wilt u meer informatie, advies of een afspraak? Bel dan naar 06 – 22 54 74 70 of stuur een mail naar info@gottliebmediation.nl. U bent van harte welkom.

Lees meer over: Mediation Amsterdam - Conflictbemiddeling - Echtscheiding Amsterdam - Echtscheiding bemiddeling - Mediation echtscheiding -

Waarom ik bemiddelaar ben geworden
Mijn enthousiasme voor bemiddeling is eigenlijk ontstaan door mijn teleurstelling in de advocatuur. Al tijdens mijn studie Nederlands recht in Amsterdam merkte ik dat advocaten vaak geen goede oplossing bieden voor conflicten tussen mensen. Ik zag hoe het inschakelen van advocaten vaak wordt gezien als een oorlogsverklaring, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Nederlands Recht
De advocatuur is ook nooit het doel van mijn studie geweest. Ik wilde weten hoe maatschappij in elkaar zat; hoe de wetten en regels waren bedacht. Hoe onze samenleving is georganiseerd. Daarom koos ik na mijn studie voor de journalistiek; een logisch gevolg van mijn maatschappleijke belangstelling.

Journalist
Als journalist heb ik mij de afgelopen jaren toegelegd op internationaal recht. Zo heb ik ondermeer verslag gedaan van veel grote internationale processen, ondermeer bij het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Op die manier kon ik mijn journalistieke belangstelling en mijn juridische achtergrond goed combineren.

Mediation
Toen in de jaren negentig ‘Mediation’ in de Verenigde Staten populair werd, zag ik dat onmiddellijk als goed alternatief voor de advocatuur. Mensen helpen zelf hun conflicten op te lossen sprak mij heel erg aan. Bij het Centrum voor Conflictbemiddeling heb ik destijds een tweejarige opleiding gevolgd.

Nederland
Inmiddels is conflictbemiddeling ook in Nederland een steeds gangbaarder alternatief voor de advocatuur. Naast mijn journalistieke werk heb ik de laatste jaren regelmatig bemiddeld in uiteenlopende conflicten. Het geeft me veel voldoening om samen met mensen tot een onderlinge oplossing te komen van hun geschil.

Beter onderhandelen dan vechten
Iedereen kan het beste zelf zijn eigen conflict oplossen. Dat is mijn uitgangspunt van conflictbemiddeling. Ik help met zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddelen is vrijwillig; een overeenkomst heeft daarom ook een grote kans van slagen. Als beide partijen het eens zijn met de afspraken zullen zij zich er ook aan houden. Een bemiddelaar is een goed alternatief voor een advocaat.

Emoties
Als een conflict is ontstaan praten mensen vaak niet goed meer met elkaar. Er komen soms veel emoties bij waardoor een oplossing steeds ingewikkelder lijkt te worden. Een bemiddelaar brengt duidelijkheid in de situatie. Door een conflict goed in kaart te brengen komt meestal ook de oplossing in zicht.

Advocaten
Het voordeel van bemiddelen is dat het sneller gaat en minder duur is dan het inschakelen van advocaten, Maar ook de aanpak is essentieel anders. Advocaten behartigen meestal alleen de belangen van één partij, waardoor het conflict juist wordt vergroot. Mediators  zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor beide partijen

Samen
Een bemiddeling werkt het best als beide partijen samen met een bemiddelaar aan tafel zitten voor een gesprek. Meestal duren die gesprekken een uur. Als een van de partijen niet wil bemiddelen gaat het niet door. Beide partijen moeten bereid zijn om mee te werken aan een bemiddeling.

Advies
Partijen zijn vrij om elk moment te stoppen met de bemiddeling. Zij kunnen ook besluiten voor onderdelen van het conflict deskundig advies te vragen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan altijd nog een advocaat worden ingeschakeld om een juridische procedure te beginnen. Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen mensen ook een oplossing vinden als ze bereid zijn te bemiddelen.

Overleggen
Het komt reglematig voor dat dat  maar één van de partijen wil bemiddelen. Veel mensen hebben toch in eerste instantie de neiging te willen vechten als er een conflict ontstaan is. Het duurt soms even voordat iemand inziet dat door onderhandelen meestal een beter resultaat wordt bereikt.


info@gottliebmediation.nl
V-card

Sint Nicolaasstraat 29
1012 NJ Amsterdam
mobiel 06 22 54 74 70foto's: Annaleen Louwes
tekening: Bill Bodewes
site: empercent