Mediation Amsterdam

Voor mediation in Amsterdam kunt u altijd terecht bij Gottlieb Mediation in Amsterdam. Bemiddeling kan in de meest uiteenlopende situaties nodig zijn. Denk mediation bij echtscheidingen, bij het failliet gaan van een bedrijf of bijvoorbeeld bij het ontslag van een medewerker. Conflicten kunnen in vrijwel iedere situatie ontstaan en bij een conflict houdt het praten in de meeste gevallen op. Zonder te praten komt er echter nooit een oplossing. Dan kunt u een beroep doen op Gottlieb Mediation in Amsterdam, voor professionele bemiddeling.

Gottlieb Mediation in Amsterdam, uw adres voor professionele bemiddeling

U kunt een afspraak maken bij Gottlieb Mediation in Amsterdam wanneer u behoefte heeft aan conflictbemiddeling. Wilt u de echtscheiding snel regelen, maar kunt u geen goede afspraken (meer) maken met uw partner? Dan kan Gottlieb Mediation in Amsterdam u helpen. Ook wanneer er op de werkvloer conflicten ontstaan, kunt u een afspraak maken bij Gottlieb Mediation. Eenvoudig gezegd kan Gottlieb Mediation in Amsterdam u altijd helpen wanneer het gaat om conflictbemiddeling en het op professionele en vriendelijke wijze zoeken naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt.

Contact

Gottlieb Mediation in Amsterdam staat graag voor u klaar wanneer u vast zit in een conflict en er samen met deze andere persoon/personen niet uit lijkt te komen. Met de hulp van Gottlieb Mediation in Amsterdam kunt u wel tot een oplossing komen en is het mogelijk goede afspraken te maken door professionele bemiddeling. Voor meer informatie of advies kunt u bellen naar 06 – 22 54 74 70 of mailen naar info@gottliebmediation.nl, ook voor het maken van een afspraak.

Lees meer over: Mediation Amsterdam - Conflictbemiddeling - Echtscheiding Amsterdam - Echtscheiding bemiddeling - Mediation echtscheiding -

Waarom ik bemiddelaar ben geworden
Mijn enthousiasme voor bemiddeling is eigenlijk ontstaan door mijn teleurstelling in de advocatuur. Al tijdens mijn studie Nederlands recht in Amsterdam merkte ik dat advocaten vaak geen goede oplossing bieden voor conflicten tussen mensen. Ik zag hoe het inschakelen van advocaten vaak wordt gezien als een oorlogsverklaring, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Nederlands Recht
De advocatuur is ook nooit het doel van mijn studie geweest. Ik wilde weten hoe maatschappij in elkaar zat; hoe de wetten en regels waren bedacht. Hoe onze samenleving is georganiseerd. Daarom koos ik na mijn studie voor de journalistiek; een logisch gevolg van mijn maatschappleijke belangstelling.

Journalist
Als journalist heb ik mij de afgelopen jaren toegelegd op internationaal recht. Zo heb ik ondermeer verslag gedaan van veel grote internationale processen, ondermeer bij het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Op die manier kon ik mijn journalistieke belangstelling en mijn juridische achtergrond goed combineren.

Mediation
Toen in de jaren negentig ‘Mediation’ in de Verenigde Staten populair werd, zag ik dat onmiddellijk als goed alternatief voor de advocatuur. Mensen helpen zelf hun conflicten op te lossen sprak mij heel erg aan. Bij het Centrum voor Conflictbemiddeling heb ik destijds een tweejarige opleiding gevolgd.

Nederland
Inmiddels is conflictbemiddeling ook in Nederland een steeds gangbaarder alternatief voor de advocatuur. Naast mijn journalistieke werk heb ik de laatste jaren regelmatig bemiddeld in uiteenlopende conflicten. Het geeft me veel voldoening om samen met mensen tot een onderlinge oplossing te komen van hun geschil.

Beter onderhandelen dan vechten
Iedereen kan het beste zelf zijn eigen conflict oplossen. Dat is mijn uitgangspunt van conflictbemiddeling. Ik help met zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddelen is vrijwillig; een overeenkomst heeft daarom ook een grote kans van slagen. Als beide partijen het eens zijn met de afspraken zullen zij zich er ook aan houden. Een bemiddelaar is een goed alternatief voor een advocaat.

Emoties
Als een conflict is ontstaan praten mensen vaak niet goed meer met elkaar. Er komen soms veel emoties bij waardoor een oplossing steeds ingewikkelder lijkt te worden. Een bemiddelaar brengt duidelijkheid in de situatie. Door een conflict goed in kaart te brengen komt meestal ook de oplossing in zicht.

Advocaten
Het voordeel van bemiddelen is dat het sneller gaat en minder duur is dan het inschakelen van advocaten, Maar ook de aanpak is essentieel anders. Advocaten behartigen meestal alleen de belangen van één partij, waardoor het conflict juist wordt vergroot. Mediators  zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor beide partijen

Samen
Een bemiddeling werkt het best als beide partijen samen met een bemiddelaar aan tafel zitten voor een gesprek. Meestal duren die gesprekken een uur. Als een van de partijen niet wil bemiddelen gaat het niet door. Beide partijen moeten bereid zijn om mee te werken aan een bemiddeling.

Advies
Partijen zijn vrij om elk moment te stoppen met de bemiddeling. Zij kunnen ook besluiten voor onderdelen van het conflict deskundig advies te vragen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan altijd nog een advocaat worden ingeschakeld om een juridische procedure te beginnen. Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen mensen ook een oplossing vinden als ze bereid zijn te bemiddelen.

Overleggen
Het komt reglematig voor dat dat  maar één van de partijen wil bemiddelen. Veel mensen hebben toch in eerste instantie de neiging te willen vechten als er een conflict ontstaan is. Het duurt soms even voordat iemand inziet dat door onderhandelen meestal een beter resultaat wordt bereikt.


info@gottliebmediation.nl
V-card

Sint Nicolaasstraat 29
1012 NJ Amsterdam
mobiel 06 22 54 74 70foto's: Annaleen Louwes
tekening: Bill Bodewes
site: empercent