Echtscheiding bemiddeling

Bij een echtscheiding kan bemiddeling nodig zijn om het op relatief korte termijn af te kunnen ronden. Veel mensen willen de echtscheiding binnen korte tijd regelen, maar kunnen samen niet tot goede afspraken komen. Hierdoor kan de scheiding onnodig lang duren. Bij de echtscheiding kan bemiddeling, ofwel mediation, ingezet worden om samen tot goede afspraken te kunnen komen. Dit is wel zo prettig voor beide partners, maar ook zeker voor de kinderen wanneer deze in het spel zijn. Heet u bij uw echtscheiding bemiddeling nodig? Dan komt u naar GottliebMediation.

GottliebMediation, bij uw echtscheiding een professionele bemiddeling

Als u bij uw echtscheiding bemiddeling nodig heeft om tot goede afspraken te kunnen komen, dan bent u bij GottliebMediation aan het juiste adres. Als specialist binnen de branche kan de bemiddelaar bij uw echtscheiding bemiddeling bieden van hoogwaardige kwaliteit. Het doel is dan ook om binnen korte tijd tot een overeenkomst te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dit is alleen mogelijk wanneer er bij de echtscheiding professionele bemiddeling wordt ingezet om de conflicten op te lossen en een middenweg te vinden.

Contact

Heeft u bij uw echtscheiding bemiddeling nodig en bent u nog op zoek naar een professionele onderneming die u bij uw echtscheiding de juiste bemiddeling kan bieden? Dan is GottliebMediation uw bemiddelaar. U kunt vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie of advies. Bel dan naar 06 – 22 54 74 70 of stuur een mail naar info@gottliebmediation.nl.

Lees meer over: Mediation Amsterdam - Conflictbemiddeling - Echtscheiding Amsterdam - Echtscheiding bemiddeling - Mediation echtscheiding -

Waarom ik bemiddelaar ben geworden
Mijn enthousiasme voor bemiddeling is eigenlijk ontstaan door mijn teleurstelling in de advocatuur. Al tijdens mijn studie Nederlands recht in Amsterdam merkte ik dat advocaten vaak geen goede oplossing bieden voor conflicten tussen mensen. Ik zag hoe het inschakelen van advocaten vaak wordt gezien als een oorlogsverklaring, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Nederlands Recht
De advocatuur is ook nooit het doel van mijn studie geweest. Ik wilde weten hoe maatschappij in elkaar zat; hoe de wetten en regels waren bedacht. Hoe onze samenleving is georganiseerd. Daarom koos ik na mijn studie voor de journalistiek; een logisch gevolg van mijn maatschappleijke belangstelling.

Journalist
Als journalist heb ik mij de afgelopen jaren toegelegd op internationaal recht. Zo heb ik ondermeer verslag gedaan van veel grote internationale processen, ondermeer bij het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Op die manier kon ik mijn journalistieke belangstelling en mijn juridische achtergrond goed combineren.

Mediation
Toen in de jaren negentig ‘Mediation’ in de Verenigde Staten populair werd, zag ik dat onmiddellijk als goed alternatief voor de advocatuur. Mensen helpen zelf hun conflicten op te lossen sprak mij heel erg aan. Bij het Centrum voor Conflictbemiddeling heb ik destijds een tweejarige opleiding gevolgd.

Nederland
Inmiddels is conflictbemiddeling ook in Nederland een steeds gangbaarder alternatief voor de advocatuur. Naast mijn journalistieke werk heb ik de laatste jaren regelmatig bemiddeld in uiteenlopende conflicten. Het geeft me veel voldoening om samen met mensen tot een onderlinge oplossing te komen van hun geschil.

Beter onderhandelen dan vechten
Iedereen kan het beste zelf zijn eigen conflict oplossen. Dat is mijn uitgangspunt van conflictbemiddeling. Ik help met zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddelen is vrijwillig; een overeenkomst heeft daarom ook een grote kans van slagen. Als beide partijen het eens zijn met de afspraken zullen zij zich er ook aan houden. Een bemiddelaar is een goed alternatief voor een advocaat.

Emoties
Als een conflict is ontstaan praten mensen vaak niet goed meer met elkaar. Er komen soms veel emoties bij waardoor een oplossing steeds ingewikkelder lijkt te worden. Een bemiddelaar brengt duidelijkheid in de situatie. Door een conflict goed in kaart te brengen komt meestal ook de oplossing in zicht.

Advocaten
Het voordeel van bemiddelen is dat het sneller gaat en minder duur is dan het inschakelen van advocaten, Maar ook de aanpak is essentieel anders. Advocaten behartigen meestal alleen de belangen van één partij, waardoor het conflict juist wordt vergroot. Mediators  zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor beide partijen

Samen
Een bemiddeling werkt het best als beide partijen samen met een bemiddelaar aan tafel zitten voor een gesprek. Meestal duren die gesprekken een uur. Als een van de partijen niet wil bemiddelen gaat het niet door. Beide partijen moeten bereid zijn om mee te werken aan een bemiddeling.

Advies
Partijen zijn vrij om elk moment te stoppen met de bemiddeling. Zij kunnen ook besluiten voor onderdelen van het conflict deskundig advies te vragen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan altijd nog een advocaat worden ingeschakeld om een juridische procedure te beginnen. Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen mensen ook een oplossing vinden als ze bereid zijn te bemiddelen.

Overleggen
Het komt reglematig voor dat dat  maar één van de partijen wil bemiddelen. Veel mensen hebben toch in eerste instantie de neiging te willen vechten als er een conflict ontstaan is. Het duurt soms even voordat iemand inziet dat door onderhandelen meestal een beter resultaat wordt bereikt.


info@gottliebmediation.nl
V-card

Sint Nicolaasstraat 29
1012 NJ Amsterdam
mobiel 06 22 54 74 70foto's: Annaleen Louwes
tekening: Bill Bodewes
site: empercent